Dịch vụ pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Văn phòng luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong tất cả các giai đoạn giao dịch, từ giai đoạn đánh giá sơ bộ cho đến giai đoạn hợp nhất kể cả soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết.

Dịch vụ pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

  • Mã SP:M&A
  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Luật sư chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các dự án M&A trong nước và xuyên biên giới. Đối với khách hàng có kế hoạch mua bán doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ, bao gồm thẩm định pháp lý, thuế và tài chính.

Dịch vụ pháp lý chúng tôi bao gồm

 o Sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M & A)
 o Thẩm định hồ sơ pháp lý
 o Thẩm định thuế và tài chính
 o Tái cơ cấu và tái tổ chức
 o Tư vấn quản lý
 o Chuyển tài sản
 o Soạn thảo và đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần
 o Tư vấn sau giao dịch

Văn phòng luật sư chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao và kịp thời cho khách hàng cho dù là những tập đoàn lớn, các quỹ đầu tư hoặc các doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng trong tất cả các khía cạnh của việc mua và bán doanh nghiệp, bao gồm cả mua và bán cổ phiếu, giao dịch sáp nhập và tái cơ cấu doanh nghiệp khác. Chúng tôi đã đại diện cho người mua và người bán và đã được tham gia trong các giao dịch trong nước và xuyên biên giới.

 Để bổ sung các kiến thức chuyên môn luật sư sáp nhập và mua bán doanh nghiệp trong các giao dịch cơ cấu, phát triển chiến lược và hiểu biết điều khoản mua bán doanh nghiệp "thị trường", chúng tôi có sự hỗ trợ của luật sư Việt Nam trong văn phòng luật sư chúng tôi để tư vấn về thuế, sở hữu trí tuệ về môi trường, lao động và việc làm, tài chính, tranh chấp và các vấn đề bất động sản.

Lawyervn.net

Bài viết liên quan:

- Thẩm định sáp nhập và mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam, Nhấn đây

- Thủ tục góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, Nhấn đây

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload