M&A: Thủ tục góp vốn mua cổ phần

M&A giới thiệu các thủ tục góp vốn mua cổ phẩn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giới thiệu các bước cơ bản thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định luật đầu tư, luật doanh nghiệp, quản lý ngoại hối và quy định liên pháp luật liên quan của Việt Nam