Dịch vụ

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý bao gồm soạn thảo văn bản, tư vấn và đại diện

 • Nội dung dịch vụ

  Nội dung dịch vụ

  Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam cung cấp các dịch vụ : 1. Tư vấn pháp luật cho khách hàng; 2. Soạn thảo văn bản pháp lý cho khách hàng; 3 . Đại diện cho khách hàng trong các cuộc đàm phán và thủ tục tố tụng tòa án; 4 . Đại diện cho khách hàng để thực hiện nhiệm vụ pháp lý liên quan;

  9,727 lượt xem

 • Dịch vụ pháp lý

  Dịch vụ pháp lý

  Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam cung cấp dịch vụ pháp lý với các luật sư nhiều kinh nghiệm

  11 Dịch vụ 57,280 lượt xem

 • Dịch vụ chỉ định

  Dịch vụ chỉ định

  Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam hổ trợ cung cấp dịch vụ chỉ định tại Việt Nam là sự sắp xếp giữa hai bên trong đó một bên là cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam đồng ý làm giám đốc, thư ký, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty cho một công ty thuộc sở hữu của một bên khác là cá nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài. nước ngoài.

  4 Dịch vụ 7,820 lượt xem

 • Dịch vụ tư vấn pháp luật

  Dịch vụ tư vấn pháp luật

  Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư, tài chính, ngân hàng, thuế, doanh nghiệp các vấn đề dân sự.

  1 Dịch vụ 7,312 lượt xem

 • Dịch vụ soan thảo

  Dịch vụ soan thảo

  Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ soạn thảo văn bản về dân sự, kinh tế, tố tụng bao gồm soạn thảo hợp đồng, điều lệ công ty, văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp, đơn khởi kiện, di chúc, dự án phương án vay vốn trong và ngoài nước v.v

  5 Dịch vụ 32,912 lượt xem

 • Dịch vụ đại diện

  Dịch vụ đại diện

  Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam có đội ngũ luật sư và tư vấn chuyên nghiệp có thể đại diện khách hàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ, đàm phán ký kết hợp đồng và đại diện khách hàng tham gia tố tụng.

  2 Dịch vụ 12,455 lượt xem

 • Dịch vụ văn phòng ở Việt Nam

  Dịch vụ văn phòng ở Việt Nam

  Công ty Luật TNHH LAWYER cung cấp dịch vụ văn phòng ảo và dịch vụ văn phòng ở Việt Nam

  2 Dịch vụ 9,616 lượt xem