NGUYỄN ĐỨC QUANG

Cộng sự Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Tel: +84.28.35152871

Mobile: +84.918171098

Fax: +84.28.35109321

Email: info@lawyervn.net

NGUYỄN ĐỨC QUANG

NGÔN NGỮ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

 

 
 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

▶ Đại học Ngoại Thương

KINH NGHIỆM

▶  Nguyễn Đức Quang là cộng sự  Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam hơn 2 năm .


LĨNH VỰC TƯ VẤN

▶  Tư vấn đầu tư, kinh doanh quốc tế

▶  Tư vấn soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại,

▶  Trung gian hòa giải giải quyết tranh chấp

▶  Đại diện và tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài