Công ty luật TNHH Lawyer Việt Nam, Luật sư, văn phòng luật sư Việt Nam,

Công ty luật TNHH Lawyer Việt Nam, luật sư, văn phòng luật sư Việt Nam phục vụ cho tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước

Công ty luật TNHH Lawyer Việt Nam, Văn phòng luật sư, luật sư Việt Nam cung câp dịch vụ pháp lý bao gồm tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện khách hàng trong và ngoài nước.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 41.02.2442/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cấp ngày 18 tháng 5 năm 2016.

- Điện thoại: (+ 84)28.35152871; Di động: (+84) 918171098; Email: info@lawyervn.net
- Người đại diện: Ông HOÀNG ĐỨC PHÚ - Luật sư, giám đốc điều hành, thẻ Luật sư số: 6543, là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.