Dịch vụ soạn thảo

Cung cấp dịch vụ soạn thảo văn bản về dân dự, kinh doanh và tố tụng

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ soạn thảo văn bản về dân sự, kinh tế, tố tụng bao gồm soạn thảo hợp đồng, điều lệ công ty, văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp, đơn khởi kiện, di chúc, dự án phương án vay vốn trong và ngoài nước v.v