Dịch vụ thi hành bản án dân sự nước ngoài tại Việt Nam

Văn phòng luật sư cung cấp dịch vụ thi hành bản án dân sự nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ thi hành bản án dân sự nước ngoài tại Việt Nam

  • Mã SP:Enforcement of foreign judgement
  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Văn phòng luật sư chúng tôi cung cấp dịch vụ thi hành bản án dân sự nước ngoài tại Việt Nam, là một văn phòng luật Việt Nam chuyên về việc thi hành bản án dân sự nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng để thực hiện các thủ tục thi hành bản án dân sự nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:

- Thực hiện các thủ tục công nhận và cho thi hành án dân sự nước ngoài tại Việt Nam.
- Tìm các cơ quan thi hành án dân sự địa phương thi hành án dân sự nước ngoài tại Việt Nam.
- Soạn thảo các tài liệu cần thiết cho việc thi hành án dân sự nước ngoài tại Việt Nam.
- Bố trí của tất cả các công việc thi hành bản án dân sự nước ngoài tại Việt Nam.
- Làm tất cả những công việc liên quan cần thiết.

Khi bản án dân sự nước ngoài của bạn đã được cấp bởi các tòa án nước ngoài bạn có lẽ rất hạnh phúc, nhưng sau đó bạn có thể đã nản lòng khi biết rằng việc thực thi của nó là trách nhiệm của bạn, và các Toà án nước ngoài không cung cấp hỗ trợ thiết thực của tư vấn về làm thế nào để theo đuổi việc thực thi ở Việt Nam. công ty luật của chúng tôi cung cấp dịch vụ thi hành bản án dân sự nước ngoài tại Việt Nam,  có nguồn lực, chuyên môn, và quyết tâm thi hành án dân sự nước ngoài bạn đã làm việc rất chăm chỉ để có được.

Văn phòng luật của chúng tôi, dịch vụ thi hành bản án dân sự nước ngoài, đại diện cho bạn để làm việc với cơ quan thi hành án dân sự địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền thi hành án dân sự nước ngoài tại Việt Nam.

Bất kỳ nhu cầu về thi hành án dân sự nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi, Nhấn đây.

Lawyervn.net – Luật sư Việt Nam

Bài viết viết liên quan:
- Công nhận và thi hành án dân sự nước ngoài tại Việt Nam
- Án dân sự của nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam
- Đơn cho thi hành tại Việt Nam bản án dân sự nước ngoài

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload