Hành nghề luật sư

Hành nghề luật sư trong các lĩnh vực hoạt động dịch vụ pháp lý

Lawyervn.net cung cấp dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực sau: 1) Ngân hàng; 2) Doanh nghiệp; 3) Thương mại; 4) Thị trường vốn; 5) Thuế; 6) Lao động; 7) Sở hữu trí tuệ; 8) Công nghệ; 9) Gỉai quyết tranh chấp; 10) Dân sự

 • Hành nghề tư vấn hoạt động ngân hàng

  Hành nghề tư vấn hoạt động ngân hàng

  Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam tư vấn cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài các vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam trong hoạt động kinh doanh

  5,913 lượt xem

 • Hành nghề tư vấn doanh nghiệp và M&A

  Hành nghề tư vấn doanh nghiệp và M&A

  Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp về thành lập và hoạt động kể cả hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam

  6,384 lượt xem

 • Hành nghề tư vấn gỉai quyết tranh chấp

  Hành nghề tư vấn gỉai quyết tranh chấp

  Hành nghề tư vấn gỉai quyết tranh chấp bằng thương lượng, trung gian, hòa giải, trọng tài và tòa án

  5,683 lượt xem

 • Hành nghề tư vấn thuế

  Hành nghề tư vấn thuế

  Hành nghề tư vấn về hoạch định và cơ cấu thuế trong các dự án, giao dịch, hợp đồng kinh doanh ở Việt Nam

  5,986 lượt xem

 • Hành nghề luật sư về luật hôn nhân gia đình

  Hành nghề luật sư về luật hôn nhân gia đình

  Hành nghề luật sư về luật hôn nhân gia đình, Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam có nhiều luật sư Việt Nam nhiều kinh nghiệm và tâm huyết có thể tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp và các dịch vụ pháp lý khác về luật hôn nhân gia gia đình.

  6,401 lượt xem