Luật Sư Chris Tian (Zhuxin)

Thượng Hải, Trung Quốc

SHANGHAI JOINT-WIN LAW FIRM

Tel: +84.8.35152871

Mobile: +86.15800814467

Fax: +84.28.35152871

Email: chris516@126.com

 

Luật sư Chris Tian (Zhuxin)
Ngôn ngữ: Tiếng Hoa, Tiếng Anh  

 

Giới thiệu chung:

Ông Chris Tian (Zhuxin) là Luật sư AT Law có trụ sở tại Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ông hỗ trợ tư vấm cho các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty đa quốc gia về kế hoạch thị trường, hoạt động kinh doanh và sự tuân thủ của doanh nghiệp ở Trung Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực

Lĩnh vực tư vấn:

  • Sáp nhập & Mua bán doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài
  • Doanh nghiệp & Thương mại
  • Sở hữu trí tuệ
  • Thuế
  • Lao động & Việc làm
  • Tranh tụng & Trọng tài