Luật Sư BYUNG HUN(SMILEY) KIM

Giám đốc Công ty Luật  và Dịch thuật KOSBI - Hàn Quốc

Tel: +82-02-707-1610

Mobile: +82-010-2785-1610

Fax: +82-02-706-1611

Email: smileysales@naver.com

BYUNG HUN(SMILEY) KIM - Luật sư Hàn Quốc
Ngôn ngữ: Tiếng Hàn, Anh, Hoa  

 

Lĩnh vực chuyên môn: Thành lập công ty ở nước ngoài, tư vấn đầu tư nước ngoài tại Hàn Quốc (chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Trung)

 
KOSBI ATTORNEY & CERTIFIED TRANSLATOR OFFICE CEO