Doanh nghiệp

Thủ tục doanh nghiệp

Giới thiệu về các quy trình thủ tục hoat động doanh nghiệp

 • Giấy phép lao động

  Giấy phép lao động

  Giới thiệu các quy trình thủ tục về giấy phép lao động

  10 Tin tức 29,890 lượt xem

 • Điều lệ

  Điều lệ

  Điều lệ doanh nghiệp ở Việt Nam

  8 Tin tức 23,586 lượt xem

 • Đăng ký

  Đăng ký

  Hồ sơ thủ tục về đăng ký doanh nghiệp

  15 Tin tức 35,222 lượt xem

 • Thẻ cư trú

  Thẻ cư trú

  Giới thiệu các thủ tục về thẻ cư trú

  2 Tin tức 5,346 lượt xem

 • mua bán doanh nghiệp

  mua bán doanh nghiệp

  Giới thiệu các quy định pháp luật về mua bán doanh nghiệp

  2 Tin tức 4,960 lượt xem

 • Văn phòng đại diện, chi nhánh

  Văn phòng đại diện, chi nhánh

  Thông tin pháp luật về văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

  3 Tin tức 11,326 lượt xem

 • vay nước ngoài

  vay nước ngoài

  Thủ tục vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp tại Việt Nam

  3 Tin tức 11,933 lượt xem

 • Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Thông tin về thành lập công ty

  3 Tin tức 4,539 lượt xem

 • Giấy phép

  Giấy phép

  Giấy phép hoạt động và kinh doanh

  2 Tin tức 1,733 lượt xem

 • Chứng nhận

  Chứng nhận

  Thông tin về thủ tục cấp giấy chứng nhận

  1 Tin tức 835 lượt xem