Thủ tục góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục cơ bản góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài gồm 4 bước cơ bản

Ngày đăng: 12-10-2013

8,039 lượt xem

Góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài là hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, mà nhà đầu tư không tham gia trực tiếp quản lý hoạt động đầu tư.

                 Góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

                    Góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam gồm 4 bước sau:

                                        Thủ tục góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

     Thủ tục góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

1. Tiếp cận đàm phán, góp vốn mua bán cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.

Trước tiên, nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận doanh nghiệp nắm bắt tình hình hoạt  động doanh nghiệp để đi đến thỏa thuận ký kết hợp đồng góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam.

* Lưu ý:
- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành viên công ty trước khi ký kết hợp đồng góp vốn, mua cổ phần.
- Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập của công ty cổ phần có thể tự do chuyển nhượng sau thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.  
 
2. Mở tài khoản VND góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài và thanh toán.

Nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản VND tại một ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam để tiến hành các hoạt động chuyển tiền đầu tư, nhận cổ tức, chuyển tiền về nước. 

 Lưu ý: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua phần lớn cổ phần doanh nghiệp Việt Nam chuyển thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tức chuyển sang đầu tư trực tiếp), thì doanh nghiệp sẽ mở tài khoản vốn ngoại tệ tại ngân hàng được phép để nhận vốn của nhà đầu tư nước ngoài.  

3. Đăng ký thông tin vào sổ cổ đông và cấp chứng nhận cổ phần cho nhà đầ tư nước ngoài.

Khi nhà đầu tư nước ngoài đã thanh toán đầy đủ toàn bộ số tiền góp vốn, mua cổ phần, nghĩa vụ thuế theo tỏa thuận hợp đồng, Công ty sẽ tiến hành ghi nhận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài trong sổ đăng ký cổ đông (nếu là công ty cổ phần) và cấp giấy chứng nhận cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

4. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầ tư nước ngoài.

 Công ty Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền, trong đó bổ sung thông tin nhà đầu tư nước ngoài vào đăng ký kinh doanh, hoặc thay đổi cổ đông của Công ty tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây là bước quan trọng nhất thừa nhận tính sở hữu hợp pháp cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. 

 Lưu ý: Trước khi làm thủ tục đăng ký thay đổi danh sách thành viên góp vốn, cá nhân chuyển nhượng vốn hoặc doanh nghiệp phải hoàn tất kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (bất kể phát sinh lãi hay không theo điểm c, khoản 4 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC) theo mẫu 12/KK-TNCN (ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC). 

 Việc thực hiện đầy đủ 4 bước cơ bản mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam nêu trên sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định pháp luật Việt Nam.

 Trong thực tế một số nhà đầu tư nước ngoài đã hoàn thành 3 bước đầu đã được công ty cấp chứng nhận cổ phần, nhưng không thực hiện bước 4, khi xảy ra tranh chấp thì Cơ quan nhà nước không thể công nhận quyền sở hữu cổ phần hợp pháp của họ, do đó quyền và lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài chưa được bảo vệ đầy đủ.
                                                                                                                                                                                                                                                         Lawyervn.net    

                                                                                                                                                                                                                                                       Trở về trang chủ

 Bài viết đã đăng:

 -  Các hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 - Soạn thảo hợp đồng góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam 

- Thẩm định sáp nhập và mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam

- Dịch vụ pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload