Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ (IP)

Công ty Luật TNHH LAWYER VIỆT NAM có đội ngũ luật sư Việt Nam hành nghề luật sở hữu trí tuệ có thể cung cấp các lọai dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp.

Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ (IP)

  • Mã SP:IP
  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Dịch vụ pháp lý sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH LAWYER VIỆT NAM bao gồm:

1. Thực thi quyền sởu hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền tác giả và quyền liên quan, bí mật thương mại, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng và các quyền khác không được đề cập bởi luật sơ hữu trí tuệ như tên miền, chuyển giao công nghệ, quyền nhượng quyền thương mại thông qua:
 o Đăng ký sở hữu trí tuệ
 o Cấp phép sở hữu trí tuệ
 o Tranh tụng về sở hữu trí tuệ
 o Giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ
 o tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ

2. Các chương trình chống hàng giả, hàng nhái
3. Bản quyền
4. Hợp đồng sở hữu trí tuệ, kiểm toán và giao dịch
5. Soạn thảo các thỏa thuận liên quan đến sở hữu trí tuệ bao gồm cả giấy phép và công việc khác.

Lawyervn.net

Bài viết liên quan:

- Giới thiệu luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Nhấn đây
- Luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam,Nhấn đây
 

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
  • Ryan Wallace Haines (29-07-2017) Trả lời
    I am a Canadian citizen and my wife is vietnameee. We were married in Canada. We have been separated for 18months. I wish to begin the procedure of obtaining a divorce in Vietnam and wish to have tge support of a lawyer in order to understand the proper procedure and protect my rights. Thanks