Công ty Luật TNHH LAWYER Việt Nam có đội ngũ luật sư và tư vấn tốt nghiệp các trường hàng đầu trong và ngoài nước về luật, kinh tế, quản trị và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn luật, quản trị điều hành doanh nghiệp, quản trị chất lượng, xây dựng, xuất nhập khẩu, ngân hàng, thành thạo Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa và Tiếng Pháp.

Đội ngũ Luật sư:

Luật sư Dương Văn Thực Luật sư Hoàng Đức Phú                          
Ông DƯƠNG VĂN THỰC - Luật sư  Ông HOÀNG ĐỨC PHÚ - Luật sư, chi tiết
Công ty TNHH Luật TLK  Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam
Đoàn luật sư TP Hà Nội Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Hoa, Tiếng Anh Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

 

Đội ngũ Cộng sự

Nguyễn Đức Quang TIAN, ZHUXIN luật sư

Anh Nguyễn Đức Quang

Cộng sự 

Cử nhân  Đại học  Ngoại Thương

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Anh TIAN ZHUXIN

Luật sư  

Đoàn Luật sư Thượng Hải Trung Quốc

Ngôn ngữ: Tiếng Hoa, Tiếng Anh

 

Đội ngũ Tư vấn

Nguyễn Lê Minh Phương Nguyễn Huỳnh Bảo Chân
Cô NGUYỄN LÊ MINH PHƯƠNG Cô NGUYỄN HUỲNH BẢO CHÂN
Cao học luật Thạc sĩ kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Ngôn ngữ; Tiếng Việt, Tiếng Anh