NGUYỄN HUỲNH BẢO CHÂN

Chuyên viên tư vấn - Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Tel: +84.28.35152871

Mobile: +84.918171098

Fax: +84.28.35109321

Email: info@lawyervn.net

Nguyễn Huỳnh Báo Chân Chuyên viên tư vấn

NGÔN NGỮ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

▶ Cử nhận Kinh tế

▶ Thạc sĩ kinh tế

KINH NGHIỆM

▶  Nguyễn Huỳnh Bảo Chân có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý điều hành doanh nghiệp.


LĨNH VỰC TƯ VẤN

▶  Tư vấn đầu tư, quản lý doanh nghiệp

▶  Kế toán, tài chính doanh nghiệp