Luật Sư Hoàng Đức Phú

Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Tel: +84.8.35152871

Mobile: +84.918171098

Fax: +84.8.35109321

Email: ducphu.hoang@lawyervn.net

Luật sư Hoàng Đức Phú
NGÔN NGỮ: Tiếng Anh, Tiếng Việt  

Luật sư Hoàng Đức Phú

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

▶ Cử Nhân Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 1993

▶  Thạc sĩ Kinh tế - Học Viện ISS Hà Lan và Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh

▶  Cử nhân Luật  – Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

▶  Chứng chỉ hành nghề Luật sư

▶  Thành viên Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh – Liên đoàn Luật sư Việt Nam


KINH NGHIỆM

▶  Luật sư Hoàng Đức Phú có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc, quản lý và hành nghề luật sư.


LĨNH VỰC TƯ VẤN

▶  Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án „

▶  Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án „

▶  Tư vấn thuế, tài chính, ngân hàng

▶  Tư vấn quản trị  rủi ro doanh nghiệp

▶  Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

▶  Tư vấn soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, xây dựng, kinh  doanh bất động sản

▶  Trung gian hòa giải giải quyết tranh chấp

▶  Đại diện và tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài

▶  Tư vấn thừa kế, hôn nhân gia đình

▶  Tư vấn về con nuôi trong nước và quốc tế