Đăng ký vay vốn trung dài hạn nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước

Lawyervn.net có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm soạn thảo hồ sơ đăng ký vay vốn trung dài hạn nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước

Đăng ký vay vốn trung dài hạn nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước

  • Mã SP:SBV Registration 1
  • Phí dịch vụ:Liên hệ

    

TÊN DOANH NGHIỆP                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phú


(V/v đăng ký khoản vay nước ngoài)                                                                                                                                                  ......, Ngày..... Tháng..... Năm...


ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước.............


- Căn cứ các quy định về vay, trả nợ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.
- Căn cứ Hợp đồng vay nước ngoài đã ký với (các) Bên cho vay ngày....
- Tên Doanh nghiệp vay (theo phụ lục 1A) xin đăng ký khoản vay nước ngoài với những điều kiện và điều khoản chính như sau:
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload