Sở hữu trí thuệ

Luật sư việt Nam về về sở hữu trí tuệ

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam cung cấp thông tin pháp luật, tư vấn và dịch vụ về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam bao gồm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, quyên tác giả, chỉ dẫn địa lý và các sở hữu trí tuệ khác.