Tổ chức tín dụng triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử không cần chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Tổ chức tín dụng triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử mà không cần chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Công văn No.5286/NHNN-TTGSNH ngày 23/7/2013 của Thống đốc NHNN

Ngày đăng: 12-02-2014

4,456 lượt xem

Tổ chức tín dụng triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử không cần chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổ chức tín dụng triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử không cần chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đối với việc triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn No.5286/NHNN-TTGSNH ngày 23 tháng 7 năm 2013 đưa ra một số ý kiến như sau :

1. Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chủ động quyết định việc triển khai cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử khi đảm bảo các điều kiện cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử trong phạm vi các nội dung hoạt động được phép của Thống đốc NHNN cấp phép tại giấy phép hoạt động và đồng thời tự chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có).

2. Khi cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về CNTT, bao gồm Luật giao dịch điện tử; Nghị định 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử; Quyết định 35/2006/QĐ-NHNN ngày 31 Tháng 7 năm 2006 của Thống đốc NHNN quy định các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử; Thông tư 01/2011/TT-NHNN ngày 21 tháng 2 năm 2011 của thống đốc NHNN về bảo đảm an toàn, bảo mật của hệ thống CNTT trong hoạt động ngân hàng; Thông tư 29/2011/TT-NHNN ngày 21 tháng 9 năm 2011 của thống đốc NHNN về sự bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng và báo cáo cho ngân hàng Nhà nước (thông qua Phòng CNTT , Cơ quan giám sát ngân hàng và ngân hàng Nhà nước Chi nhánh )


 Văn bản này được ký bởi ông Nguyễn Đăng Hồng Phó Chánh Than tra Gíam sát Ngân hàng  thay mặt ngân hàng của NHNN .

 Điều này có nghĩa rằng tổ chức tín dụng có thể triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử như Internet Banking , SMS vv mà không cẩn nộp hồ sơ bổ sung nội dung hoạt động giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng khi các điều kiện nêu trên được đảm bảo.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload