Ngân hàng được phép xuất khập khẩu ngoại tệ từng lần khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng được phép xuất khập khẩu ngoại tệ từng lần khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày đăng: 31-12-2013

3,760 lượt xem

Ngân hàng được phép xuất khập khẩu ngoại tệ từng lần khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng được phép xuất khập khẩu ngoại tệ từng lần khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước

 Ngân hàng được phép xuất khập khẩu ngoại tệ từng lần khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

 Một số nội dung chính quy định xuất khập khẩu ngoại tệ của các ngân hàng được phép tóm lượt như sau:

 1.  Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép được thực hiện qua cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài và cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

 2. Các ngân hàng được phép khi có nhu cầu xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt phải làm thủ tục chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt theo từng lần với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội hoặc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

 3. Hồ sơ thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước cho từng lần xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt gồm:

  a. Văn bản đề nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ  tiền mặt (theo mẫu tại Phụ lục số 01);
  b. Hợp đồng xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt ký kết với ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng nước ngoài;
  c. Quy định nội bộ của ngân hàng được phép về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt;
  d. Giấy ủy quyền trong trường hợp người ký đơn xin chấp thuận không phải là người đại diện pháp luật

4. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận việc xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép. Trường hợp không chấp thuận có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, ngân hàng được phép nộp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và/hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bản sao các chứng từ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt bao gồm: điện thanh toán và tờ khai hải quan.

6. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload