Đăng ký hoạt động chi nhánh Tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh Tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng: 12-07-2014

3,299 lượt xem

 Tổ chức tín dụng nước ngoài khi thành lập chi nhánh hoạt động tại Việt Nam, Tổ chức tín dụng nước ngoài phải gửi hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh Tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh Tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam 

 Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh Tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Mẫu I-2
 2. Hồ sơ kèm theo bao gồm:
  a. Bản sao giấy phép hoạt động Chi nhánh Tổ chức tín dụng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước cấp;
  b. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh.
  c. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
  d. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh;
  e. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của Tổ chức tín dụng nước ngoài.
  f. Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước.
  g. Bản sao hồ sơ hợp lệ về địa điểm kinh doanh
  h. Hồ sơ ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  i. Thông tin liên lạc của người nộp hồ sơ
  j. Giấy nộp phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

(Lưu ý văn bản nước ngoài phải chứng thực, hợp pháp hóa và dịch sang Tiếng Việt trong vòng 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ)

Nguồn:

- Nghị định 43/2010/ND-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
- Nghị định 05/2013/ND-CP ngày 09/1/2013 của Chính phủ về sử đổi Nghị định 43/2010/ND-CP
- Thông tư  01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định Mẫu Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Mẫu Phụ lục I-9: Danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload