Quy định pháp luật ngân hàng tháng 8 năm 2014

Danh mục quy định pháp luật ngân hàng tháng 8 năm 2014

Ngày đăng: 10-09-2014

6,645 lượt xem

Quy định pháp luật ngân hàng tháng 8 năm 2014Trong tháng 8 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các quy định bản pháp luật như sau:

1.Văn bản thứ nhất quy định pháp luật ngân hàng tháng 8 năm 2014

Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú và người không cư trú tại ngân hàng được phép, có hiệu lực từ ngày 15/9/2014.
Thông tư này có một quy định mới chú ý là số tiền còn lại ngoại tệ tiền mặt mà tổ chức rút cho nhân viên ra nước ngoài để công tác, nhưng không chi tiêu hết, có thể được gửi lại vào tài khoản ngoại tệ khi xuất trình tờ khai hải quan trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

2. Văn bản thứ hai quy định pháp luật ngân hàng tháng 8 năm 2014

Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 22/9/2014.
Thông tư này có một điểm mới quan trọng là tài khoản vốn (ngoại tệ và VND) được sử dụng để nhận và giải ngân các khoản vốn ngắn hạn, trung và dài hạn các khoản vay trong và ngoài nước.

3.Văn bản thứ ba quy định pháp luật ngân hàng tháng 8 năm 2014

Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8//2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 15/10/2014.
Thông tư này có một điểm cần lưu ý là các Tổ chức tín dụng phải nộp hồ sơ để chuyển đổi Giấy phép thành Quyết định về việc sửa đổi hoặc văn bản chấp thuận có thời hạn do Ngân hàng Nhà nước cấp theo quy định của Thông tư này trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày có hiệu lực của Thông tư này.

4.Văn bản thứ tư quy định pháp luật ngân hàng tháng 8 năm 2014

Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại TCTD, có hiệu lực từ ngày 15/10/2014.
Có bốn điểm lưu ý Thông tư này là:
- Ủy quyền sử dụng các tài khoản thanh toán phải được chấp thuận của ngân hàng.
- Cá nhân có đủ 15 năm tuổi đến 18 năm tuổi, đã không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc không hạn chế năng lực hành vi dân sự và có tài sản riêng của họ, được mở tài khoản thanh toán.
- Đơn xin mở tài khoản thanh toán yêu cầu phải có thêm thông tin về kế toán trưởng (hoặc kế toán) và thông tin cá nhân.
- Tài khoản thanh toán có thể bị đóng nếu không được duy trì số dư tối thiểu và không hoạt động trong một thời gian dài.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload