Văn bản pháp luật mới ngành ngân hàng trong tháng 7/2014

Văn bản pháp luật mới quan trọng ngành ngân hàng Việt Nam trong tháng 7 năm 2014

Ngày đăng: 09-08-2014

4,703 lượt xem

Văn bản pháp luật mới ngành ngân hàng trong tháng 7/2014

Văn bản pháp luật mới ngành ngân hàng trong tháng 7/2014

Có bốn văn bản pháp luật mới quan trọng ngành ngân hàng Việt Nam trong tháng 7 năm 2014 bao gồm:

1. Văn bản pháp luật mới thứ nhất ngành ngân hàng trong tháng 7/2014

Công văn 4764/NHNN-TD ngày 4 tháng 7 năm 2014 của NHNN về hổ trợ các doanh nghiệp bị thiết hại nghiêm trọng do hoạt động vi phạm pháp luật gần đây tại một số địa phương liên quan đến hoàn cảnh Biển Đông, cho vay ngoại tệ để nhập khẩu máy móc.
Các ngân hàng được phép cho vay bằng ngoại tệ đối với các doanh nghiệp này nhập khẩu máy móc thiết bị để phục hồi và nhanh chóng trở lại sản xuất mà không có đủ ngoại tệ để trả nợ với điều kiện là các ngân hàng phải làm báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt.

2. Văn bản pháp luật mới thứ hai ngành ngân hàng trong tháng 7/2014 

Văn số 417/CDNH ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về bảo vệ quyền của người lao động.

Có hai điểm quan trọng cần lưu ý như sau:
a. Các ngân hàng phải tổ chức hội nghị lao động hàng năm để thảo luận về lao động, kinh doanh vv giữa người lao động và sử dụng lao động và báo cáo cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
b. Bất kỳ trường hợp xử lý vi phạm kỷ luật lao động, các ngân hàng phải mời đại diện lao động (Công đoàn Ngân hàng Việt Nam) ít nhất 10 ngày trước ngày họp kỷ luật lao động.

3. Văn bản pháp luật mới thứ ba ngành ngân hàng trong tháng 7/2014

Nghị định 70/2014 /NĐ-CP ngày 17 Tháng 7 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về ngoại hối sẽ có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9, năm 2014.

Có hai điểm quan trọng của những thay đổi quy định như sau:
a. Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được phép mở một tài khoản vốn đầu tư (01) đồng tại một tổ chức tín dụng được phép mà họ mở tài khoản vốn bằng ngoại tệ theo dõi phần vốn góp của các doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh là người cư trú.
b. Người cư trú là Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được phép gửi vào tài khoản tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng được phép. Điều này có nghĩa rằng người nước ngoài không được phép gửi ngoại tệ tiền mặt trong tài khoản tiết kiệm.

4 Văn bản pháp luật mới thứ tư ngành ngân hàng trong tháng 7/2014 

Trò chơi điện tử có thưởng  Thông tư 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7, 2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối hoạt động kinh   doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, sẽ có hiệu lực từ ngày 06/9/ 2014.

 a. Người chơi là người nước ngoài được phép nhận tiền thưởng bằng tiền mặt ngoại tệ hoặc tiền thưởng bằng ngoại tệ chuyển đổi chuyển khoản.
 b. Doanh nghiệp được cấp phép của Ngân hàng Nhà nước phải mở một (1) tài khoản chuyên biệt cho từng loại ngoại tệ tại một (1) ngân hàng được phép để phục vụ cho hoạt động kinh doanh giải trí điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định của Thông tư này.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload