Quản lý ngoại hối hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Quản lý ngoại hối hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được hướng dẫn tại Thông tư 15/2014 / TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước

Ngày đăng: 31-07-2014

4,165 lượt xem

Quản lý ngoại hối hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Quản lý ngoại hối hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 86/2013 / NĐ-CP ngày 29 tháng 7 2013 vào hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Bằng thông tư nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn về quản lý ngoại hối của các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài với nội dung chính sau:

1. Người chơi tại các địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (người chơi) được nhận tiền thưởng bằng tiền mặt ngoại tệ hoặc tiền thưởng bằng ngoại tệ chuyển đổi bằng chuyển khoản.

2. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (doanh nghiệp) được phép chuyển đổi đồng tiền quy ước (mệnh giá thẻ) sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ khác. Tỷ giá chuyển đổi sẽ dựa trên tỷ giá hối đoái niêm yết tại các ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp có tài khoản ngoại tệ chuyên dùng của mình. Người chơi được phép chuyển đổi tiền quy ước (mệnh giá thẻ) sang ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam khi không sử dụng hết tiền quy ước (mệnh gía thẻ) hoặc khi trúng thưởng bằng tiền quy ước (mệnh giá thẻ) tại doanh nghiệp, và được phép sử dụng ngoại tệ thu được từ chuyển đổi đó để thực hiện các giao dịch được phép như chuyển tiền ngoại tệ tiền mặt đó ra nước ngoài, gửi tiền ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của mình mở tại Ngân hàng được phép, được ngân hàng có thẩm quyền xác nhận số tiền đó để mang ngoại tệ tiền mặt ở nước ngoài.

3. Doanh nghiệp được cấp phép của Ngân hàng Nhà nước phải mở một (1) tài khoản chuyên dùng  cho từng loại ngoại tệ tại một (1) ngân hàng được phép để phục vụ cho hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Các khoản thu và chi từ tài khoản đặc biệt, điều chuyển ngoại tệ giữa tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của doanh nghiệp và các giao dịch tài khoản chuyên dùng của mình bằng ngoại tệ phải được thực hiện theo quy định của Thông tư này.

4. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, gia hạn, thu hồi Giấy phép về  thu và chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác. Lĩnh vực hoạt động ngoại hối, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, gia hạn, thu hồi Giấy phép của doanh nghiệp được quy định tại Thông tư này.

Thông tư này về quản lý ngoại hối về các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 06 tháng 9 năm 2014

Lawyervn.net
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload