Người nước ngoài không được phép gửi ngoại tệ mặt vào tài khoản tiết kiệm tại tổ chức tín dụng

Người nước ngoài không được phép gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản tiết kiệm tại Tổ chức Tín dụng từ ngày 05 tháng 9 năm 2014

Ngày đăng: 24-07-2014

13,801 lượt xem

Quy định thi hành Pháp lệnh về ngoại hối, vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 70/2014/ND-CP (Nghị định 70), có hiệu lực từ ngày 05 tháng chín năm 2014, thay thế Nghị định 160/2006/NĐ-CP có những thay đổi pháp luật.

Người nước ngoài không được phép gửi ngoại tệ mặt vào tài khoản tiết kiệm tại tổ chức tín dụng

Người nước ngoài không được phép gửi ngoại tệ mặt vào tài khoản tiết kiệm tại tổ chức tín dụng

 Một trong những thay đổi pháp luật trong việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân (Điều 13 Nghị định 70) là người cư trú là Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được phép gửi vào tài khoản tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng được phép. Điều này có nghĩa rằng người nước ngoài không được phép gửi ngoại tệ tiền mặt trong tài khoản tiết kiệm tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào tại Việt Nam.

 Nếu người nước ngoài cần phải nộp ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng cho an toàn, một số tổ chức tín dụng có thể cung cấp dịch vụ giữ hộ và khách hàng phải nộp lệ phí cho dịch vụ này.

 Một thay đổi pháp luật khác liên quan đến tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (Điều 8 Nghị định 70) là doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh được phép một (01) tài khoản vốn bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức tín dụng được phép đã mở cửa tài khoản vốn bằng ngoại tệ để góp vốn bằng VND.

 Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2014.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload