Công ty luật chuyên thành lập doanh nghiệp

Lawyer vn net, công ty luật chuyên về thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam.

Ngày đăng: 14-05-2016

2,491 lượt xem

Nếu bạn cần thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam, công ty luật chúng tôi sẽ giúp bạn. Chúng tôi, Lawyer vn net, một công ty luật chuyên về thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Công ty luật chuyên thành lập doanh nghiệp

Công ty luật chuyên thành lập doanh nghiệp
 

Chúng tôi, công ty luật Lawyer vn net, sẽ giúp bạn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

• Công ty trách nhiệm hữu hạn
• Công ty Cổ phần
• Công ty hợp danh
• Văn phòng đại diện
• Chi nhánh công ty nước nước
• Hợp đồng hợp tác kinh doanh
• Các dự án cụ thể được ủy quyền

Công ty luật chúng tôi có thể giúp bạn thành lập doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Cá nhân, doanh nghiệp 100 phần trăm vốn nước ngoàia nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh có thể được thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn.

Công ty luật chúng tôi có thể giúp bạn thành lập doanh nghiệp là công ty cổ phần

Một công ty cổ phần phải có ít nhất ba cổ đông. Không có giới hạn về số lượng tối đa của các cổ đông, họ có thể là cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam hoặc người nước ngoài.
Công ty luật chúng tôi có thể hỗ trợ các cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài để thành lập doanh nghiệp là công ty cổ phần. Một công ty cổ phần có thể phát hành chứng khoán và trái phiếu, vì vậy các nhà đầu tư thường sẽ chọn hình thức này nếu họ có kế hoạch phát hành chứng khoán trong tương lai.

Công ty luật chúng tôi có thể giúp bạn thành lập doanh nghiệp hợp doanh:

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty luật chúng tôi có thể giúp bạn thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh:

Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh:
- Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký để có đủ điều kiện để mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hoặc ít nhất là 05 năm để mở chi nhánh;
- Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh  phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
- Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh  không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh  phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Mọi nhu cầu về thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ chúng tôi, Nhấn đây

Lawyer vn.net – Vietnamese law firm

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload