Luật sư tòa án

Luật sư tòa án là tên gọi cho luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

Ngày đăng: 04-01-2014

3,554 lượt xem

Luật sư tòa án là luật sư xử lý các vấn đề pháp lý bao gồm tham gia tố tụng tại tòa án.

Luật sư được cấp chứng nhận tham gia tòa án

Luật sư được cấp chứng nhận tham gia tòa án

1. Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư tại Tòa án phải tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng và Luật luật sư.

2. Khi tham gia tố tụng với tư cách là Luật sư tranh tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng.
Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ khi luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng, cơ quan tiến hành tố tụng cấp Giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng của luật sư và khi đó luật sư được gọi là luật sư tòa án, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Khi tham gia tố tụng hình sự với tư cách là người bào chữa, luật sư được cơ quan tiến hành tố tụng cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, Giấy chứng nhận người bào chữa có giá trị trong các giai đoạn tố tụng,

Khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận người bào chữa, luật sư xuất trình các giấy tờ sau đây:

 a) Thẻ luật sư;
 b) Giấy yêu cầu luật sư của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc của người khác hoặc văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân trong trường hợp tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trong trường hợp thực hiện trợ giúp pháp lý.

 Chậm nhất là ba ngày làm việc hoặc 24 giờ đối với trường hợp tạm giữ, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cơ quan tiến hành tố tụng cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư; trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Khi cần liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức để thực hiện quyền, nghĩa vụ và các hoạt động có liên quan đến việc bào chữa trong vụ án hình sự, luật sư xuất trình Thẻ luật sư và Giấy chứng nhận người bào chữa của luật sư

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload