Luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam

Luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo vệ những sáng tạo của trí óc con người

Ngày đăng: 26-09-2015

3,786 lượt xem

Luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam

Luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam

Luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP) có lĩnh vực hành nghề ngày càng tăng để bảo vệ sự sáng tạo của trí óc con người. Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam bao gồm bảy lĩnh vực chính:
• Bằng sáng chế
• Thương hiệu
• Tên thương mại
• Quyền tác giả và quyền liên quan
• Bí mật thương mại
• Chỉ dẫn địa lý
• Giống cây trồng

Và các quyền khác không được đề cập theo luật sở hữu trí tuệ:
• Tên miền
• Chuyển giao công nghệ
• quyền nhượng quyền thương mại

Văn phòng luật sư chúng tôi có luật sư Việt Nam chuyên ngành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ  giúp bảo vệ các nguồn vốn trí tuệ của doanh nghiệp, tác giả, nhà phát minh, nhạc sĩ và các chủ sở hữu khác của công trình sáng tạo. Miễn là sáng chế và đổi mới tồn tại, luật sư sở hữu trí tuệ của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng để mua bản quyền các ý tưởng mới và bảo vệ quyền sở hữu của những sáng tạo hiện có.

Trách nhiệm luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam

Luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam của chúng tôi tư vấn khách hàng về xây dựng và bảo vệ vốn trí tuệ. Hầu hết hành nghề pháp luật sở hữu trí tuệ bao gồm toàn bộ phạm vi của vấn đề sở hữu trí tuệ, từ bằng sáng chế, bản quyền và luật thương hiệu để cấp phép, nhượng quyền thương mại và phân phối để chuyển giao công nghệ và các dự án bí mật thương mại vv luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng hỗ trợ khách hàng trong cấp giấy phép các sáng chế, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ, soạn thảo hợp đồng cấp phép, thương lượng thanh toán và tiến hành thẩm định đánh giá tài sản sở hữu trí tuệ.

Luật sư sở hữu trí tuệ Việt Nam hổ trợ khởi kiện các vấn đề sở hữu trí tuệ trên toàn cầu, đại diện cho khách hàng trong các tòa án Việt và trước cơ quan hành chính địa phương như Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) của Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các vấn đề giống cây trồng.

Luật sư sở hữu trí tuệ ở Việt Nam thường xuyên tham khảo ý kiến về ý tưởng sáng tạo và phát triển ý tưởng mới sẽ làm tăng giá trị của danh mục đầu tư sở hữu trí tuệ của khách hàng. Họ cũng tư vấn cho khách hàng về các quy định mới và các quy định về bảo vệ ý tưởng độc đáo.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam 
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload