Thù lao luật sư

Thù lao luật sư tại Việt Nam

Ngày đăng: 07-06-2014

5,354 lượt xem

Luật sư tính thù lao dịch vụ pháp lý phụ thuộc vào bản chất nhu cầu khách hàng, chất lượng của dịch vụ theo yêu cầu khách hàng, tính phức tạp của vụ việc và kỹ năng luật sư cũng như kiến thức của từng luật sư.

Thù lao luật sư tại Việt Nam

Thù lao luật sư tại Việt Nam

Có mười loại thù lao luật sư và chi phí luật sư: phí tư vấn, phí cố định, mức lương giờ, phí dự phòng, chi phí ứng trước, phí giới thiệu, phí tỷ lệ phần trăm, lệ phí theo luật định,  phí một lần và phí chi tiêu.

1. Phí tư vấn:

Phí tư vấn là thù lao luật sư, trong đó luật sư có thể tính một khoản phí cố định hoặc theo giờ cho cuộc gặp mặt đầu tiên với khách hàng, qua đó xác định xem luật sư có thể giúp khách hàng. Công ty luật của chúng tôi, luật sư cung cấp cho khách hàng tư vấn miễn phí cho cuộc gặp đầu tiên của khách hàng. Phí tư vấn có thể được tính dựa trên số lượng các câu hỏi khách hàng yêu cầu.

2. Phí cố định hay phí phẳng

Phí cố định là khoản thù lao luật sư được áp dụng khi luật sư biết trước thời gian làm việc và các chi phí hợp lý, chẳng hạn như kết hợp một doanh nghiệp, soạn thảo một di chúc đơn giản, giao dịch bất động sản hoặc thu nợ tồn đọng. Nó là loại phí đơn giản và dễ hiểu nhất, nhưng thường chỉ được sử dụng khi không có yếu tố không rõ liên quan trong trường hợp đó có thể thay đổi thời gian làm việc và nỗ lực yêu cầu. Nếu tình hình thay đổi đáng kể trong việc giải quyết trường hợp của khách hàng, luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng, và đàm phán lại các khoản phí cố định. Khách hàng trả số tiền luật sư chào giá, cho dù luật sư bỏ ra bất kể là bao nhiêu thời gian dành cho vụ việc.

3. Phí theo giờ:

Phí theo giờ là thù lao luật sư, là số tiền mà luật sư, công ty luật tính phí cho mỗi giờ làm việc. Phí theo giờ là loại thù lao luật sư phổ biến nhất, có lẽ bởi vì rất khó dự đoán khi bắt đầu một vụ việc cần bao nhiêu thời gian cho vụ việc. Luật sư sẽ lưu giữ hồ sơ chi tiết của tất cả các thời gian dành cho vụ việc, được gọi là giờ tính phí (trong đó bao gồm các hạng mục như soạn thảo, đọc thư, nghiên cứu, các cuộc họp với các luật sư khác, khách hàng và các nhân chứng hoặc các cuộc gọi điện thoại). Sau đó, Luật sư nhân tổng số giờ với mức lương giờ của họ để xuất hóa đơn cho khách hàng. Ví dụ, nếu lệ phí luật sư là $100 mỗi giờ và luật sư làm việc 5 giờ, lệ phí sẽ là $500. Một số luật sư tính phí khác nhau đối với các loại công việc khác nhau (tư vấn pháp luật so với bào chữa tại tòa án). Thù lao theo giờ khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm của các luật sư và bản chất của vụ việc và vị trí của khách hàng. Phí rẻ hơn có thể tốt hơn, nhưng một luật sư đắt tiền hơn và có kinh nghiệm rất có thể vụ việc của khách hàng nhanh hơn và tốt hơn. Thù lao luật sư theo giờ cho một luật sư có thể từ $ 100 đến $ 200 cho mỗi giờ.

4. Phí dự phòng

Thù lao luật sư dựa trên tỷ lệ phần trăm của số tiền được bồi thường trong vụ việc. Nếu khách hàng bị thua trong vụ án, luật sư không nhận được thù lao này, nhưng khách hàng vẫn sẽ phải trả chi phí, chẳng hạn như các phí khám bệnh, lệ phí nộp hồ sơ tòa án.
Tỷ lệ phần trăm của thù lao dự phòng thường được thỏa thuận giữa khách hàng và luật sư dựa trên số tiền yêu cầu bồi thường trừ chi phí, tùy thuộc vào cơ hội thành công, số tiền yêu cầu bồi thường của khách hàng, và cho dù vụ việc có đưa ra tòa án hoặc giải quyết trước khi xét xử. Tỷ lệ này thấp hơn nếu vụ việc giải quyết sớm, trước khi các luật sư đã thực hiện chuẩn bị đưa ra xét xử. Tỷ lệ này cao hơn nếu vụ việc đưa ra xét xử. Thỏa thuận của khách hàng với các luật sư sẽ có tỷ lệ khác nhau cho các tình huống khác nhau. Tỷ lệ mười phần trăm đến một phần ba mức thanh toán hay phán quyết là mức phổ biến và có thể thương lượng.
Phí dự phòng có thể được chia ra nhiều công ty có thỏa thuận hợp đồng với nhau để giới thiệu hoặc hỗ trợ khác. Trong trường hợp nguyên đơn thua, luật sư có thể không nhận được bất kỳ tiền cho công việc của mình.
Phí dự phòng được mô tả như là "chìa khóa của người nghèo để ra tòa án. Trong khi đó, các công ty hoặc cá nhân giàu có có khả năng thuê luật sư để theo đuổi lợi ích hợp pháp của họ.

5. Phí ứng trước:

Phí ứng trước cho luật sư được gọi là phí lưu giữ. Phí ứng nước là khoản thanh toán trước thù lao luật sư dựa trên mức lương giờ. Khách hàng trả tiền cho luật sư như là một khoản tiền đảm bảo để tiến hành vụ việc khách hàng. Luật sư giữ số tiền này vào tài khoản và chi phí dịch vụ được khấu trừ từ tài khoản đó khi dịch vụ được hoàn thành. Luật sư giao hoá đơn cho khách hàng theo định kỳ và trừ số tiền khách hàng nợ từ tài khoản này. Luật sư có thể yêu cầu khách hàng trả hàng tháng, hoặc vào cuối mỗi giai đoạn của vụ việc khách hàng, hoặc vào cuối vụ việc khách hàng. Khi tài khoản giảm xuống dưới một mức nhất định, luật sư yêu cầu khách hàng bổ sung tiền. Khách hàng nên lưu ý rằng phí ứng trước nói chung là hoàn lại nếu không được sử dụng bởi các luật sư.

6. Phí giới thiệu:

Phí giới thiệu là thù lao luật sư, trong đó có một luật sư giới thiệu khách àng đến một luật sư khác có thể yêu cầu một phần trong tổng số tiền khách hàng phải trả cho các vụ việc. Cũng giống như các chi phí khác, tổng số lệ phí phải hợp lý và khách hàng phải đồng ý với việc giới thiệu.

7. Phí phần trăm, phí giá trị gia tăng

Phí phần trăm là thù lao luật sư không liên quan đến chất lượng dịch vụ hoặc số lượng thời gian luật sư bỏ ra cho vụ việc thay vì tính tỷ lệ phần trăm theo tài sản hoặc giao dịch cụ thể, chẳng hạn như khi mua hoặc bán một doanh nghiệp, thu nợ, chứng thưc di chúc chí hoặc thi hành án bất động sản. Nếu giá trị của tài sản là rất cao, luật sư có thể có được một khoản phí tương đối cao cho dịch vụ của mình theo thỏa thuận phí này.
Gía trị thanh toán xác định khi khách hàng đặt dịch vụ được cung cấp bởi luật sư. Ví dụ, nếu một công việc phải được hoàn thành rất nhanh chóng hoặc nếu một khách hàng có rất ít lựa chọn, giá trị của dịch vụ luật sư có thể rất cao.

8. Phí theo luật định:

Một khoản phí theo luật định là một khoản thù lao luật sư do pháp luật quy định. Một số công việc pháp lý yêu cầu tòa án để thiết lập hoặc phê duyệt lệ phí.

9. Lệ phí một lần

Đôi khi tám loại phí luật sư đến cập trên có thể không làm việc. Trong trường hợp đó, khách hàng và luật sư có thể cố gắng để đồng ý về phí một lần có thể phản ánh được thời gian và tất cả các yếu tố khác.

10. Tiền chi tiêu

Có thể có các chi phí khác, được gọi là tiền chi tiêu, chẳng hạn như phí giao nhận, photocopy, gọi điện thoại đường dài, lệ phí nộp hồ sơ tòa án, vv Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phi luật sư đã trả tiền cho khách hàng, chẳng hạn như các báo cáo chuyên gia hoặc phí quyền sử dụng đất. Tiền chi tiều không phải là thù lao luật sư, trong một số trường hợp, luật sư sẽ yêu cầu khách hàng phải trả như "Phí ứng trước" hoặc một khoản lưu phí cho các dịch vụ trong tương lai để bảo đảm cho luật sư các hóa đơn của mình sẽ được thanh toán. Nó cũng chứng minh một mức độ cam kết với luật sư của khách hàng. Phí ứng trước chủ yếu là phí dịch vụ chưa được chuyển giao.

Lawyervn.net

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
  • ALA KELANI (02-05-2019) Trả lời
    Good day, I did some business with a company in Vietnam and as a part of the agreement we transferred a deposit as a guarantee to the food supplier, we need the amount back would that be possible and how much do you think it would cost? Is it worth it? , the amount is USD 7000, also can we claim damages also? Best regards Ala Kelani