Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam

Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam hiệu lực từ ngày 13/7/2022

Ngày đăng: 27-07-2023

815 lượt xem

Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam

Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam

Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đã phát hành công văn số 536/CN-TACN ngày 22 tháng 7 năm 2022 gủi Tổng cục Hải quan Việt Nam. Căn cứ điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định 46/2022/NĐ-CP có bổ sung một số quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP như sau:

“d) Đối với thức ăn chăn nuôi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này: Tổ chức, cá nhân hoàn tất thủ tục khai báo hải quan, lựa chọn tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi được chỉ định để đánh giá sự phù hợp của lô hàng. Trường hợp lô hàng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức chứng nhận hợp quy cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho lô hàng để tổ chức, cá nhân nộp cho cơ quan hải quan làm thủ tục thông quan, đồng thời thông báo cho cơ quan kiểm tra.
Trường hợp lô hàng có kết quả kiểm tra không phù hợp, tổ chức chứng nhận hợp quy thông báo cho cơ quan kiểm tra để xử lý theo quy định của pháp luật.”.

Như vậy, kể từ ngày 13/7/2022, tổ chức, cá nhân nhập khẩu TACN quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP nộp Giấy chứng nhận hợp quy cho lô hàng theo quy định trên (thay vì nộp “Thông báo Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” do cơ quan kiểm tra cấp theo quy định trước đây) cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan. Tuy nhiên, hệ thống phần mềm Một cửa quốc gia hiện tại chưa thể sửa đổi ngay để đáp ứng được việc truyền file điện tử Giấy chứng nhận hợp quy tới hải quan. Do vậy, Cục Chăn nuôi thông báo tới Tổng cục Hải quan để hướng dẫn Hải quan cửa khẩu triển khai tiếp nhận Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức phù hợp để làm thủ tục thông quan cho lô hàng TACN nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 46/2022/NĐ-CP.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload