Dịch vụ soạn và điều chỉnh hợp đồng

Văn phòng luật sư của chúng tôi có các luật sư kinh nghiệm cung cấp dịch vụ soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng tại Việt Nam.

Dịch vụ soạn và điều chỉnh hợp đồng

  • Mã SP:Contract
  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Hợp đồng là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý hoặc có hiệu lực giữa hai bên. Bộ luật sẽ xem xét một hợp đồng có hiệu lực nếu thỏa thuận có tất cả các yếu tố sau:

a. Chào hàng và chấp nhận;
b. Một ý định giữa các bên để tạo ra các mối quan hệ ràng buộc;
c. Xem xét để được trả tiền cho các lời hứa thực hiện;
d. Năng lực pháp lý của các bên tham gia hoạt động;
e. Sự đồng ý chân thật của các bên; và
f. Tính hợp pháp của hợp đồng.

Một thỏa thuận mà thiếu một hoặc nhiều các yếu tố được liệt kê ở trên không phải là một hợp đồng có hiệu lực.

1. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng.

Công ty luật của chúng tôi có các luật sư chuyên nghiệp có một số kỹ năng rất quan trọng đối với soạn thảo hợp đồng rõ ràng và chính xác. Một số kỹ năng soạn thảo hợp đồng quan trọng nhất như sau: trình bày hợp đồng một cách hợp lý, giữ các văn bản rõ ràng và súc tích, tránh được các lỗi ngữ pháp và từ vựng liên quan đến phong cách của một văn bản quy phạm pháp luật, và, cuối cùng, chỉnh sửa và sửa chữa các hợp đồng một cách có hệ thống và toàn diện.

2. Dịch vụ điều chỉnh hợp đồng

Gửi cho chúng tôi hợp đồng của bạn và luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đánh giá và giải thích nội dung. Chúng tôi đảm bảo không có quy định diễn đạt lỏng lẻo, loại trừ và hạn chế trong một hợp đồng và gửi lại một phiên bản điều chỉnh của hợp đồng ban đầu.

3. Loại hợp đồng:

văn phòng luật sư của chúng tôi có trách nhiệm chuẩn bị, kiểm tra, phân tích, đàm phán, và xem xét các hợp đồng có liên quan đến tất cả các loại hợp đồng:

• Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng kinh tế;
• Soạn thảo và điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ.
• Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng thương mại;
• Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng đầu tư;
• Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng dân sự;
• Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng lao động;
• Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh;
• Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng liên doanh;
• Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng bảo đảm bí mật;
• Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng li-xăng;
• Soạn thảo và điều chỉnh các loại hợp đồng khác.

Chúng tôi nhận các hợp đồng ở tất cả các giờ và ngày nghỉ cuối tuần.

Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc về việc soạn thảo, điều chỉnh hợp đồng của chúng tôi, nhấn đây.

Lawyervn.net – Vietnamese Lawyers
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload