Thủ tục nhập khẩu đá ốp, lát tự nhiên vào Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu đá ốp, lát tự nhiên vào Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.

Ngày đăng: 29-07-2023

299 lượt xem

Thủ tục nhập khẩu đá ốp, lát tự nhiên vào Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu đá ốp, lát tự nhiên vào Việt Nam

I. Khai Niệm

Đá ốp, lát tự nhiên là các tấm đá được gia công từ đá