Đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

Ngày đăng: 16-05-2019

1,057 lượt xem

đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

Đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

1.Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

a) Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

b) Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);

c) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

d) Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

e) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

2.Trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu

a)Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Bộ Y tế.

b)Trong thời hạn 21 ngày làm việc đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Bộ Y tế có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).

c)Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Bộ Y tế phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Bộ Y tế chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Bộ Y tế thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

d)Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến Bộ Y tế  và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

e) Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

f)Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu có trách nhiệm nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Mọi thông tin về đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu, vui lòng liên hệ chúng tôi

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM 

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
  • Mr. Sayar (21-01-2020) Trả lời
    Dear Ladies and Gentlemen, we are going to distribute our products which can summed up under functional foods in Vietnam. Kindly let us know if you can support us with all the documents needed. Thank you. Kind regards, Sayar