Hồ sơ đăng ký thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2017

Ngày đăng: 13-05-2019

802 lượt xem

Hồ sơ đăng ký thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm:

1.Đơn đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP;

2.Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of free sale) hoặc văn bản có giá trị tương đương của thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo quy định;

3.Bản sao một trong các giấy chứng nhận ISO, GMP, HACCP hoặc tương đương của cơ sở sản xuất;

4.Bản thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn, công dụng, hướng dẫn sử dụng;

5.Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng của tổ chức, cá nhân đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam; nhãn phụ sản phẩm thể hiện bằng tiếng Việt theo quy định;

6.Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn sản phẩm được cấp bởi phòng thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ chỉ định hoặc được công nhận bởi tổ chức công nhận quốc tế, tổ chức công nhận khu vực hoặc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định, thừa nhận;

7.Mẫu nhãn của sản phẩm (có xác nhận của nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu);

Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao chứng thực kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký nhập khẩu. Nếu bản chính không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt phải có dịch thuật và chứng thực.

Đối với các loại thức ăn chăn nuôi mới phải khảo nghiệm được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 39/2017/NĐ-CP.

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi.


Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload