Nhận con nuôi trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho người nước ngoài

Thủ tục nhận con nuôi trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho người nước ngoài

Ngày đăng: 03-11-2015

3,625 lượt xem

 Bộ Tư pháp đã ban hành hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt theo Thông tư 15/2014/TT-BTP. Việt kiều hoặc người nước ngoài đáp ứng tất cả các điều kiện theo quy định của pháp luật của nước nơi thường trú và pháp luật Việt Nam có thể nhận con nuôi trẻ em có nhu cần chăm sóc đặc biệt.

 Trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt là trẻ em  khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên và hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế.

 Trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo gồm trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻ em nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em bị thoát vị rốn, bẹn, bụng; trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em bị các bệnh về máu; trẻ em mắc bệnh cần điều trị cả đời; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế.

Nhận con nuôi trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho người nước ngoài

Nhận con nuôi trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho người nước ngoài

A. Hồ sơ nhận con nuôi trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho người nước ngoài.

1. Hồ sơ của người nước ngoài nhận đích danh trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt làm con nuôi bao gồm các giấy tờ sau:
a) Đơn xin nhận con nuôi;
b) Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
c) Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;
d) Bản điều tra về tâm lý, gia đình;
e) Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe;
f) Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;
g) Phiếu lý lịch tư pháp;
h) Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
i) Tài liệu chứng minh các trường hợp nhận con nuôi đích danh phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Nuôi con nuôi, phải có các giấy tờ tương ứng sau đây:
o Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng hoặc mẹ kế với mẹ đẻ hoặc cha đẻ của người được nhận làm con nuôi.
o Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi.
o Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người đó nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ, tài liệu để chứng minh người con nuôi đó với trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị em ruột.
o Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP.
o Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã, nơi cư trú tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh người nhận con nuôi là người nước ngoài đang làm việc, học tập liên tục tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

2. Hồ sơ nhận con nuôi phải nêu rõ người nhận con nuôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, có đủ điều kiện kinh tế, gia đình và có kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt.

3. Trường hợp người nhận con nuôi nhận đích danh trẻ em trên 5 tuổi hoặc hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi, thì hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch chuẩn bị về tâm lý cho trẻ em, chuẩn bị điều kiện cho trẻ em hòa nhập vào môi trường gia đình, văn hóa, xã hội mới.

B. Nộp hồ sơ nhận con nuôi trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho người nước ngoài.

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài nhận con nuôi trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thì nộp hồ sơ cho Cục Con Nuôi -Sở Bộ Tư pháp; hoặc

2. Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài nộp hồ sơ thông qua Văn phòng con nuôi nước ngoài để nộp hồ sơ nhận con nuôi cho Cục Con Nuôi – Bộ Tư Pháp.
Khi tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em, Văn phòng con nuôi nước ngoài phải thông tin đầy đủ và chi tiết về tình trạng khuyết tật, bệnh tật và nhu cầu chăm sóc đặc biệt của trẻ em, điều kiện gia đình, tâm lý, xã hội của trẻ em để người nhận con nuôi cân nhắc kỹ khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trước khi quyết định nộp hồ sơ nhận trẻ em làm con nuôi.

C. Thời gian xử lý hồ sơ nhận con nuôi trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt cho người nước ngoài.
Đối với trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt đủ điều kiện làm con nuôi người nước ngoài, thời gian xử lý của các cơ quan chức năng khoảng 72 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có nhu cầu nhận con nuôi  trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt ở Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, Nhấn vào đây.

Lawyervn.net

Bài viết liên quan:
- Luật sư con nuôi Việt Nam, Nhấn vào đây
- Thủ tục đăng ký con nuôi tại Việt Nam – trường hợp con nuôi đích danh, Nhấn đây.
- Văn phòng luật sư về con nuôi ở Việt Nam, Nhấn vào đây
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload