Soan thảo đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện là yếu tố quyết định để Tòa án thụ lý giải quyết vụ án. Lawyervn.net hổ trợ soan thảo đơn khởi kiện, tư vấn pháp luật và các thủ tục liên quan. Lawyervn.net chỉ tham gia tố tụng khi có yêu cầu.

Soan thảo đơn khởi kiện

  • Mã SP:PETITION
  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Lawyervn.net sẽ soan thảo đơn khởi kiện gồm một số nội dung chính sau:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Toà án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

d) Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

đ) Tên, địa chỉ của người bị kiện;

e) Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

g) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;

i) Tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp;

k) Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án;

l) Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn

Lawyervn.net sẽ hổ trợ quý khách hàng soạn thảo đơn khởi kiện phù hợp với tình tiết vụ kiện, tư vấn miễn phí và chỉ tham gia tố tụng sẽ hổ trợ quý khách hàng nếu có yêu cầu.

 

Bài viết liên quan:  

- Một số lưu ý khi khởi kiện, nhấn đây 

- Nộp đơn khởi kiện ở đâu, nhấn đây

- Mẫu đơn khởi kiện, Nhấn đây

Nếu cần thêm thông tin, liên hệ chung tôi, nhấn đây

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload