Hồ sơ đăng ký kết hôn người nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký kết hôn người nước ngoài tại Việt Nam hiệu lực 15/2/2015.

Ngày đăng: 05-06-2016

3,702 lượt xem

Hồ sơ đăng ký kết hôn người nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký kết hôn người nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đăng ký kết hôn người nước ngoài tại Việt Nam được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

1. Tờ khai đăng ký kết hôn của mỗi bên theo mẫu quy định;
2. Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không có chồng. Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó;
3. Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
4. Đối với người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;
5. Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam kết hôn với nhau).
6. Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì còn phải có giấy xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp, trừ trường hợp pháp luật của nước đó không quy định cấp giấy xác nhận này.

Các thông tin liên quan hồ sơ đăng ký kết hôn người nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi, nhấn đây.

Lawyer Vietnam - Vietnamese law firm

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload