Giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng: 14-02-2023

816 lượt xem

Giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bao gồm cá nhân có quốc tịch nước ngoài, người đại diện công ty thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được phép cấp giấy phép phép lao động để làm việc tại Việt Nam dưới hình thức là nhà quản lý với các chức danh như Chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, phó chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ban quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, nếu không thuộc đối tượng được miễn giấy phép lao động.

Thủ tục cấp phép lao động đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức là nhà quản lý không thuộc đối tượng được miễn giấy phép lao động tại Sở Lao động- Thương Bình Xã hội gồm các bước sau:

1. Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức là nhà quản lý (hoặc báo cáo giải trình điều chỉnh):

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức là nhà quản lý mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và phải báo cáo giải trình theo về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: vị trí công việc, số lượng, mô tả công việc, thời gian làm việc và nộp trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính theo Mẫu quy định.
Người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải nộp trực tiếp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính theo Mẫu quy định.

2. Thông báo chấp thuận nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức là nhà quản lý.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc chấp thuận nhà đầu tư nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo Mẫu quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng nhà đầu tư nước ngoài của người sử dụng lao động.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức là nhà quản lý bao gồm:

3.1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu quy định.

3.2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài  hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế (Bản chính hoặc bản sao chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra Tiếng Việt nếu là Tiếng nước ngoài).

3.3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính hoặc bản sao chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra Tiếng Việt nếu là Tiếng nước ngoài):

3.3.1. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

3.3.2. Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

3.4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý (Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tương đương).

3.5. Thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vào các vị trí công việc nhà quản lý.

3.6. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

3.7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn xử lý cấp giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của từng trường hợp cụ thể, nhưng là không quá 02 năm.

5. Ký hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài là nhà quản lý.

Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức thực hiện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết và bản sao giấy phép lao động đã được cấp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Mọi thông tin về giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Nguồn: Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam.

Công ty Luật TNHH LAWYER Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload