Khám sức khỏe làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tiêu chí khám sức khỏe làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày đăng: 30-09-2022

776 lượt xem

Khám sức khỏe làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Khám sức khỏe làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

Giấy khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc để cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các tiêu chí khám sức khỏe để cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện theo Phụ lục 1 Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế Việt Nam, bao gồm:

Ảnh

(4 x 6cm)

Họ và tên (chữ in hoa): ………….………………………...….
Giới:          Nam □          Nữ □        Tuổi:...........................
Số CMND hoặc Hộ chiếu: ........................ cấp ngày......../…..../….....
tại………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:…………………………………….......................…
Lý do khám sức khỏe:.....................................................................

 

TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE
1. Tiền sử gia đình:
          Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần,  bệnh khác:        
a) Không      □;  b)  Có □; Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh: .......................
2. Tiền sử bản thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau đây không: Bệnh truyền nhiễm, bệnh tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác: a) Không       □;  b)  Có   □
Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:  ……………………………................…
3. Câu hỏi khác (nếu có):
a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, xin hãy liệt kê các thuốc đang dùng và liều lượng:…………
b) Tiền sử thai sản (Đối với phụ nữ): ………………………………

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật theo sự hiểu biết của tôi.

................. ngày .......... tháng.........năm................
Người đề nghị khám sức khỏe
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

I. KHÁM THỂ LỰC 
Chiều cao:  ................cm;   Cân nặng: ........................ kg;   Chỉ số BMI: ............
Mạch: ........................lần/phút;        Huyết áp:.................... /..................... mmHg 
Phân loại thể lực:............................................................................................................

II. KHÁM LÂM SÀNG

Nội dung khám Họ tên, chữ ký của Bác sỹ
1. Nội khoa
a) Tuần hoàn: .........................................................................
  Phân loại................................................................................
b) Hô hấp: ................................................................................
  Phân loại ................................................................................
c) Tiêu hóa: .............................................................................
  Phân loại ................................................................................
d) Thận-Tiết niệu: .....................................................................
  Phân loại ................................................................................
đ) Cơ-xương-khớp: ...................................................................
  Phân loại ..............................................................................
e) Thần kinh: ..............................................................................
  Phân loại ................................................................................
g) Tâm thần: .............................................................................
  Phân loại .................................................................................
2. Ngoại khoa: ........................................................................
  Phân loại ...................................................................................
3. Sản phụ khoa:  ........................................................................
  Phân loại ...................................................................................
4. Mắt:
- Kết quả khám thị lực: Không kính:  Mắt phải:...... Mắt trái: .....
                            Có kính:        Mắt phải: .......Mắt trái: ...........
- Các bệnh về mắt (nếu có): ....................................................
- Phân loại: ...............................................................................
5. Tai-Mũi-Họng
- Kết quả khám thính lực:
Tai trái:    Nói thường:.................... m;    Nói thầm:..................m
Tai phải:  Nói thường:.................... m;     Nói thầm:.................m
- Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):......................…………
- Phân loại: ............................................................................
6. Răng-Hàm-Mặt
- Kết quả khám: + Hàm trên:.....................................................
                           + Hàm dưới: ..................................................
- Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có)....................................
- Phân loại:..............................................................................
7. Da liễu: ...............................................................................
  Phân loại:...............................................................................
 

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Nội dung khám Họ tên, chữ ký
của Bác sỹ

1. Xét nghiệm máu:
a) Công thức máu: Số lượng HC: ............................................    
                               Số lượng Bạch cầu: ....................................
                               Số lượng Tiểu cầu:.....................................
b) Sinh hóa máu: Đường máu: .........................................................
                            Urê:.....................................................................

                            Creatinin:.........................................................
                            ASAT (GOT):........ ALAT (GPT): ......................
c) Khác (nếu có):............................................................................
2. Xét nghiệm nước tiểu:
a) Đường: .....................................................................................
b) Prôtêin: .................................................................................
c) Khác (nếu có): ...........................................................
3. Chẩn đoán hình ảnh: 
.........................................................................

 

IV. KẾT LUẬN
1. Phân loại sức khỏe:....................................  
2. Các bệnh, tật (nếu có): .........................................
 

  …………………ngày…… tháng……… năm.................
NGƯỜI KẾT LUẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:
Phân loại sức khỏe
-Loại I    : Rất khoẻ
-Loại II   : Khoẻ
-Loại III  : Trung bình
-Loại IV  : Yếu
-Loại V   : Rất yếu
Phân loại sức khỏe theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT-QĐ

Mọi thông tin về khám sức khỏe làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Bình luận (2)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
  • Kim Dews (17-11-2022) Trả lời
    I am in the UK. I need a Vietnamese Medical Certificate using an offical Vietnamese Medical Form so I can take it to an organization here in UK to complete. Do you have a copy of the offical vietnamese Medical Form Please? Thank you in advance - Kim
  • Mark kenny (17-11-2022) Trả lời
    I need an official copy of the "health certificate" for a doctor to fill out in england. It is an employee of mine. The doctors can complete bit she needs to provide the form. Can you help me with this?