Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Công ty luật của chúng tôi, Công ty luật Lawyer Việt Nam, sẽ hỗ trợ khách hàng là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam làm giấy xác nhận lý lịch tư pháp tại Việt Nam.

1. Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam:
a. Mẫu đơn xin xác nhận lý lịch tư pháp theo mẫu
b. Một bản sao có chứng thực hộ chiếu hợp lệ của người nộp đơn
c. Bản sao có chứng thực giấy tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc thẻ tạm trú/thẻ thường trú của người nộp đơn. Trường hợp không có giấy tờ này thì phải có bản sao có chứng thực hộ chiếu đã nhập cảnh và xuất cảnh Việt Nam hoặc thị thực có đóng dấu của Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.
2. Thời gian giải quyết lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: 3 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Công ty Luật Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload