Chứng nhận làm việc để cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Mẫu chứng nhận làm việc để cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày đăng: 01-10-2022

4,422 lượt xem

Chứng nhận làm việc để cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chứng nhận làm việc để cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;
b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

Lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;
b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Chứng nhận làm việc là yêu cầu bắt buộc để cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Chứng nhận làm việc phải thể hiện thời gian làm việc tối thiểu theo yêu cầu trình bày ở trên.

Trong bài viết này, Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam trình bày mẫu chứng nhận làm việcđể cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam để tham khảo:

(LOGO VÀ TIÊU ĐỀ CÔNG TY)

Số: ……..,                                     Ngày ………….


CHỨNG NHẬN LÀM VIÊC


(TÊN CÔNG TY)
Địa chỉ: ……………………………………………

                                                  Chứng nhận

Ông/Bà:…………………..             Ngày sinh:  ………..                    
Hộ chiếu số: …………;    Ngày cấp: ………;  Nơi cấp: ……….
Đã làm việc tại Công ty …….. từ ngày ………..đến………….
Vị trí công việc: Chuyên gia/Lao động kỹ thuật
Chức danh công việc: ………(nêu rõ chức danh như Giám đốc kinh doanh hay Công nhân kỹ thuật điện……..)  

                                                                 ĐẠI DIỆN CÔNG TY……..                                         
(Ký tên và đóng dấu)


                                                                               (Họ và tên)

 

Nguồn: Nghị định Số: 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Việt Nam

Mọi thông tin về chứng nhận làm việc để cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload