Cấp giấy phép lao động Việt Nam đối với người nước ngoài chào bán dịch vụ

Thủ tục cấp giấy phép lao động Việt Nam đối với người nước ngoài chào bán dịch vụ.

Ngày đăng: 21-03-2014

3,948 lượt xem

 Người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán dịch vụ là người lao động nước ngoài không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện cho một nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ của nhà cung cấp đó, với điều kiện không được bán trực tiếp dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ

Cấp giấy phép lao động Việt Nam đối với người nước ngoài chào bán dịch vụ

Cấp giấy phép lao động Việt Nam đối với người nước ngoài chào bán dịch vụ 

 Người lao động nước ngoài vào Việt Nam chào bán dịch vụ từ 3 tháng trở lên phải được cấp phép lao động. Thủ tục cấp giấy phép lao động Việt nam đối với người nước ngoài chào bán dịch vụ tại Sở Lao động- Thương Bình Xã hội gồm các bước sau:

1. Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ vào làm việc tại Việt Nam (hoặc báo cáo giải trình điều chỉnh):

 Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và phải báo cáo giải trình theo về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc và nộp trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính theo Mẫu số 1 (Tài về).

 Người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải nộp trực tiếp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính theo Mẫu số 2 (Tải về).

2. Thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ vào làm việc tại Việt Nam.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới từng người sử dụng lao động theo Mẫu số 3 trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

3. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài chào bán dịch vụ.

 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ vào làm việc tại Việt Nam bao gồm:

 3.1 Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 6 (Tải về).

 3.2 Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài  hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế tại bốn bệnh viện được phép gồm 115, Chợ Rẫy, Thống Nhất và Vạn Hạnh (Bản chính hoặc bản sao chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra Tiếng Việt nếu là Tiếng nước ngoài).

  3.3 Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Bản chính hoặc bản sao chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra Tiếng Việt nếu là Tiếng nước ngoài):

  a. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp hoặc trường hợp đang cư trú tại Việt Nam phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
  b. Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

 3.4 Thông báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về vị trí công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài vào các vị trí là nhà chào bán dịch vụ không tuyển được người lao động Việt Nam.

 3.5 Hai (02) ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 3.6 Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

 3.7 Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ:

 Đối với người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

4 Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài chào bán dịch vụ tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội

 Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ  dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động hoặc cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động nếu không làm việc tại một tỉnh, thành phố.

5 Cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ theo hợp đồng.

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài chào bán dịch vụ theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của từng trường hợp cụ thể, nhưng là không quá 02 năm.

Tham khảo:
- Nghị định Số:102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 quy định tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Thông tư Số: 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn thi hành một só điều của Nghị định Số:102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 quy định tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload