Thỏa thuận đề cử là một giải pháp cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thỏa thuận đề cử là giải pháp phổ biến cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thỏa thuận đề cử là một giải pháp cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam

  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Thỏa thuận đề cử tại Việt Nam là một thỏa thuận giữa hai bên trong đó một bên là cá nhân hoặc pháp nhân Việt Nam đồng ý làm giám đốc, thư ký, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty cho một công ty thuộc sở hữu của một bên khác là cá nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài. nước ngoài.


Thỏa thuận đề cử rất phổ biến trên thế giới, nhưng nó còn tương đối mới ở Việt Nam và được sử dụng phổ biến như một giải pháp đầu tư tại Việt Nam. Thỏa thuận đề cử ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những năm qua đối với những người nước ngoài muốn đầu tư hoặc kinh doanh tại Việt Nam với tư cách là một nền kinh tế mới nổi.

Thỏa thuận chỉ định là một giải pháp phổ biến cho đầu tư tại Việt Nam vì những lý do sau:
- Thỏa thuận đề cử đã đơn giản hóa thủ tục đầu tư vào Việt Nam. Thủ tục thành lập công ty tại Việt Nam của nhà đầu tư Việt Nam dễ dàng hơn so với nhà đầu tư nước ngoài.
- Việc thành lập công ty tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài cần có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính để góp vốn, còn nhà đầu tư Việt Nam thì không cần. Khi đó, thỏa thuận đề cử là một giải pháp phổ biến cho việc đầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài.
- Có một số hạn chế đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài nhưng đối với nhà đầu tư Việt Nam thì đó là điều bình thường. Khi đó, thỏa thuận chỉ định là một giải pháp phổ biến cho việc đầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài.
- Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán đối với công ty có vốn tự có của nước ngoài tại Việt Nam, trong khi báo cáo tài chính của công ty Việt Nam không bắt buộc phải kiểm toán. Sau đó, thỏa thuận đề cử sẽ giảm phí kiểm toán cho khoản đầu tư vào Việt Nam.
- Thỏa thuận đề cử điều hành công việc của nhân viên trong nước với mức lương khoán thấp sẽ tạo ra lợi nhuận tốt cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đây là những lợi thế của thỏa thuận chỉ định đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên, thỏa thuận chỉ định sẽ đối mặt với nhiều rủi ro về kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và cả việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Cách thức hoạt động của các thỏa thuận đề cử:

Thỏa thuận đề cử, trong đó một người đồng ý làm giám đốc, thư ký, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty, thường bao gồm các điều khoản đáp ứng những điều sau:
Chứng thư bồi thường: Những người hoặc công ty đóng vai trò là người được đề cử phải được bồi thường trước những hành động có thể gây hại được thực hiện bởi người thực sự điều hành công ty.
Giấy ủy quyền: Giấy ủy quyền cung cấp quyền điều hành và hành động cho công ty. Giấy ủy quyền về cơ bản sẽ nêu rõ rằng người mua có thẩm quyền vô hạn để hành động cho công ty và họ là chủ sở hữu thực sự của cổ phần.

Luật sư Công ty Luật Việt Nam sẽ hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài trong việc thỏa thuận đề cử và tư vấn pháp lý đầu tư tại Việt Nam nếu có.

Công ty Luật TNHH LaViệt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload