Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

Ngày đăng: 07-04-2023

501 lượt xem

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

 

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi.

Công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo là công ty thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo.
Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành có liên quan như thuế, quảng cáo, các cam kết WTO và các Hiệp định quốc tế v,v.

1. Cam kết của Việt Nam thành viên của WTO về nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

Dịch vụ quảng cáo (CPC 871) được cam kết trong Biểu cam kết dịch vụ WTO mà Việt Nam là thành viên, được quy định cụ thể như sau:
“Không hạn chế, ngoại trừ: Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh”.
Như vậy, Nhà đầu tư nước ngoài không được phép thành lập công ty quảng cáo 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, mà chỉ được phép thành lập công ty liên doanh hoặc hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số vốn góp để thành lập công ty không bị hạn chế tỷ lệ, mà chỉ cần đáp ứng yêu cầu nhỏ hơn 100%.

2. Điều kiện đối tác Việt Nam thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

Theo Biểu cam kết dịch vụ WTO có quy định “các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo”. Như vậy, đối tác Việt Nam phải đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề quảng cáo, có tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động dịch vụ này.

3. Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam

a. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
- Đề xuất dự án đầu tư
- Bản thuyết minh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư và chứng từ chứng minh (Báo cáo tài chính hoặc xác nhận số dư tiền gủi ngân hàng).
- Giấy ủy quyền trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba đại diện thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư;
- Bản sao chứng thực Hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án.
- Bản sao chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư (Hộ chiếu nhà đầu tư và người đại diện doanh nghiệp, giấy tờ thành lập doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp).

b. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty;
- Danh sách thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên); Danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty Cổ phần);
- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với Nhà đầu tư là tổ chức);
- Giấy ủy quyền trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba đại diện thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Bản sao chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư (Hộ chiếu nhà đầu tư và người đại diện doanh nghiệp, giấy tờ thành lập doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp).

c. Đăng ký thuế: Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ đầu tư tiền hành các thủ tục đăng ký trực tuyến với Cơ quan thuế và thanh toán thuế  quy định pháp luật.

Mọi thông tin về nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload