Đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam

Hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Ngày đăng: 23-04-2021

2,015 lượt xem

Đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam

Đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam

I. Công Ty Cổ Phần ở Việt Nam

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp 2020.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

II. Hồ Sơ Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp Đối Với Công Ty Cổ Phần ở Việt Nam

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty cổ phần ở Việt Nam.

2. Điều lệ công ty cổ phần ở Việt Nam.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần ở Việt Nam.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần ở Việt Nam;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III.Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần ở Việt Nam

Người thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký công ty cổ phần ở Việt nam nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam theo một trong các phương thức sau đây:
- Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam ;
- Qua dịch vụ bưu chính ở Việt Nam;
- Qua mạng thông tin điện tử: Cổng thông tin quốc gia vể đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ  thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp;
Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Nguồn:
- Luật doanh nghiệp Việt Nam 2020
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload