Thành lập văn phòng dại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thành lập văn phòng dại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng: 27-05-2021

1,489 lượt xem

Thành lập văn phòng dại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng dại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam được điều chỉnh theo thông tư Số: 81/2014/TT-BGTVT ngày ngày 30 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 21_2020_TT-BGTVT ngày 28 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giao Thông Vận Tải Việt Nam.

1.Hồ sơ thành lập VPDD hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

- Bản sao Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các Giấy tờ có giá trị tương đương của hãng hàng không (bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh);
- Bản sao Điều lệ hoạt động của hãng hàng không (bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh);
- Bản sao các tài liệu xác nhận quyền sử dụng trụ sở nơi đặt Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé tại Việt Nam;
- Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh).
- Biên lai thu phí / ủy nhiệm chi

2.Thủ tục thành lập văn phòng dại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

a) Nộp hồ sơ thành lập văn phòng dại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam:
- Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị "Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam" đến Cục Hàng không Việt Nam trực tiếp hoặc bằng bưu điện.
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng Dịch vụ công Bộ GTVT trên đường link: https://dichvucong.mt.gov.vn

b) Giải quyết hồ sơ thành lập văn phòng dại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam:
-  Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ  Cục Hàng không Việt Nam thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho người làm đơn nêu rõ lý do.
- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ,  Cục Hàng không Việt Nam xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức đơn đề nghị.

3.Phí xử lý hồ sơ thành lập văn phòng dại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam:

Phí xử lý hồ sơ thành lập văn phòng dại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam tại  Cục Hàng không Việt Nam là 2.000.000 đồng.

Công ty Luật TNHH LAWYER Việt Nam.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload