Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam

Hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Ngày đăng: 23-04-2021

1,919 lượt xem

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam

I.Công Ty TNHH một thành viên ở Việt Nam

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật doanh nghiệp Việt Nam 2020.

II.Hồ Sơ Đăng Ký Thành Lập Công Ty TNHH một thành viên ở Việt Nam.

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công Ty TNHH một thành viên ở Việt Nam.

2. Điều lệ Công Ty TNHH một thành viên ở Việt Nam.

3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ tùy thân của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III.Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên ở Việt Nam.

Người thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam theo một trong các phương thức sau đây:
- Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam ;
- Qua dịch vụ bưu chính ở Việt Nam;
- Qua mạng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam: Cổng thông tin quốc gia vể đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ  thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp;

Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Nguồn:
- Luật doanh nghiệp Việt Nam 2020
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload