Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam

Hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Ngày đăng: 12-04-2021

1,667 lượt xem

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam

I. Công Ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật Doanh nghiệp 2020.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

II. Hồ Sơ Đăng Ký Thành Lập Công Ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam.

1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công Ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam.

2. Điều lệ Công Ty TNHH hai thành viên trở lên ở Việt Nam.

3.  Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ở Việt Nam.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ tùy thân của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ở Việt Nam;
b) Giấy tờ tùy thân của cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ở Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ tùy thân cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III.Thủ Tục Đăng Ký Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên Trở Lên ở Việt Nam.

Người thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ở Việt Nam hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ở Việt Nam nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ở Việt Nam cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam theo một trong các phương thức sau đây:

- Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam ;
- Qua dịch vụ bưu chính ở Việt Nam;
- Qua mạng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam: Cổng thông tin quốc gia vể đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ở Việt Nam có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ở Việt Nam và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ở Việt Nam; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ  thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp;
Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
Nguồn:
- Luật doanh nghiệp Việt Nam 2020
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload