Soạn thảo điều lệ công ty

Điều lệ công ty là tài liệu được soạn thảo để đăng ký thành lập công ty, thiết lập các quy tắc điều hành công ty phù hợp theo Luật doanh nghiệp hiện hành.

Soạn thảo điều lệ công ty

  • Mã SP:Company Charter
  • Phí dịch vụ:Liên hệ

Văn phòng Luật sư chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng là tổ chức cá nhân soạn thảo các loại điều lệ hoạt động như sau:

1. Điều lệ công ty TNHH một thành viên

2. Điều lệ công ty TNHH hai thành viên thành viên trở lên.

3. Điều lệ công ty cổ phần

4. Điều lệ công ty hợp danh

5. Điều lệ công ty quản lý quỹ

6. Điều lệ công ty chứng khoán

7. Điều lệ của tổ chức khác theo yêu cầu của khách hàng

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload