Chứng thực tài liệu Ấn Độ để sử dụng tại Việt Nam

Chứng thực tài liệu Ấn Độ sử dụng tại Việt Nam: thủ tục chứng thực và hợp pháp hóa

Ngày đăng: 12-03-2022

2,081 lượt xem

Chứng thực tài liệu Ấn Độ để sử dụng tại Việt Nam

Chứng thực tài liệu Ấn Độ để sử dụng tại Việt Nam

 

Thông tin này rất hữu ích cho các cá nhân đầu tư hoặc kinh doanh tại Việt Nam, về thủ tục chứng thực các tài liệu của Ấn Độ để sử dụng tại Việt Nam, đặc biệt là nộp cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, được mô tả như sau:

1. Thủ tục chứng thực giấy tờ của Ấn Độ tại Ấn Độ:

Tất cả các tài liệu/bản sao gốc yêu cầu chứng thực trước tiên phải được xác thực bởi các cơ quan được chỉ định của Lãnh thổ Bang/ Liên bang nơi tài liệu được phát hành. Trong trường hợp có giấy tờ cá nhân, Bộ Nội vụ/Tổng cục của Chính quyền Bang có liên quan/ Lãnh thổ Liên bang là cơ quan có thẩm quyền được chỉ định. Trong trường hợp là tài liệu giáo dục, trước tiên các tài liệu đó phải được xác thực bởi Bộ Giáo dục của Chính quyền Tiểu bang/Lãnh thổ Liên bang có liên quan. Các Chứng từ Thương mại phải được các Phòng Thương mại tương ứng xác thực trước. Thông tin chi tiết về Trung tâm xác thực khu vực (RAC) tại các Bang/ Lãnh thổ của Liên bang nơi tài liệu cần được xác thực đầu tiên được cung cấp trên trang web: http://www.mea.gov.in/apostille.htm

Sau khi được xác nhận bởi các cơ quan được chỉ định của Lãnh thổ Bang/Liên bang, các tài liệu này cũng cần được hợp pháp hóa bởi Bộ Ngoại giao New Delhi. Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa các tài liệu trên cơ sở chữ ký của các cơ quan ký kết được chỉ định của Chính phủ Bang/ Lãnh thổ Liên bang/Phòng Thương mại.

Việc nhận và giao các tài liệu để chứng thực tại Bộ Ngoại giao, New Delhi đã được thuê ngoài có hiệu lực từ tháng 7 năm 2012. Do đó, không có tài liệu nào được chấp nhận trực tiếp từ các cá nhân tại Quầy Bộ Ngoại giao tại Phòng CPV, Patiala House Annexe, New Delhi.

Tài liệu gốc / bản sao phải được nộp trực tiếp cho bất kỳ cơ quan nào trong số bốn cơ quan thuê ngoài được cung cấp trên trang web (http://www.mea.gov.in/apostille.htm) cùng với bản sao của
tài liệu và bản sao Hộ chiếu của người nộp đơn. Cần phải chỉ ra rằng Bộ không hợp pháp hóa bản sao. Người nộp đơn được khuyến cáo không dựa vào những người không được ủy quyền cho các dịch vụ chứng thực

2. Thủ tục hợp pháp hóa tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ hoặc Cục Đối ngoại Việt Nam tại Việt Nam:

Sau khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ hợp pháp hóa, Người nộp đơn sẽ đến Đại sứ quán Việt Nam, 20 Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi -110 021 để hợp pháp hóa các tài liệu đó.

Nếu Người nộp đơn không thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ để hợp pháp hóa, anh ấy/cô ấy có thể đến Tổng Lãnh sự quán / Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam để chứng thực và hợp pháp hóa tại Sở Ngoại vụ Việt Nam


3. Dịch thuật sang tiếng Việt và công chứng các tài liệu để sử dụng tại Việt Nam


Trên đây là các bước thủ tục chứng thực tài liệu Ấn Độ để sử dụng tại Việt Nam, mọi thông tin chi tiết xin vui lòng lien hệ chúng tôi, Nhấn đây.

 

Nguồn: Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Công ty Luật TNHH LAWYER Việt Nam
 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload